Tes Negres de Ruanda

A Ruanda existeixen 5000 petits agricultors que reben suport en la producció de te. Al llarg dels anys, la producció de te a Sorwathe ha augmentant i avui dia arriba al voltant de 3,5 milions de kg de te preparat a l’any. Això representa aprox. un 10% de la producció de Ruanda. La constància en la qualitat ha estat sempre l’objectiu principal de Sowathe, i al tenir això en compte, els seus tes sempre han trobat un mercat ja preparat en gairebé tots els països consumidors de te. La seva millor marca és Rukeri.

Mostrant l'únic resultat